Soon: Parts I, II + III

  • Soon: Johnnie Ray, 2013
   Black chalk + mixed media
   (h) 90 x (w) 81 x (d) 7 cm

  • Soon: Jonny Ray, 2013
   Side View

  • Soon II: Une Femme Mariée, 2013
   Black chalk + mixed media
   (h) 90 x (w) 81 x (d) 7 cm, private collection

  • Soon II: Une Femme Mariée, 2013
   Side View

  • Soon III: The Death of Paquirri, 2012-2013
   Black chalk + mixed media
   (h) 90 x (w) 81 x (d) 7 cm

  • Soon III: The Death of Paquirri, 2012-2013
   Side View